Včera byl náš Report udržitelnosti oceněn jako TOP RATED v prestižní oborové soutěži Zlatý středník. 🏆
Včera byl náš Report udržitelnosti oceněn jako TOP RATED v prestižní oborové soutěži Zlatý středník. 🏆

Porotci ocenili náš 150 stránkový dokument, který komplexně popisuje přístup Kauflandu k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. 🐢 🌻

Cenu převzal nás úžasný tým z Firemní komunikace Silvia Vedrödiova a Peter Chalupianský. 💚

Podívejte se i vy na www.rozhodujiciny.cz, stáhněte si zprávu a napište nám, jak se vám líbí.

#Kaufland #tymkaufland #CSR #reportudrzitelnosti #zlatystrednik
Volba spotřebitelů 2021 🏆
Volba spotřebitelů 2021 🏆

Převzali jsme další cenu za naše produkty! ️
Tentokrát zvítězila uzená masa naší vlastní značky K-mistři od fochu jakožto Nejlepší novinka Volby spotřebitelů 2021. Kvalita našeho masozávodu je oceňována pravidelně a z každého ocenění máme obrovskou radost. Děkujeme!

#Kaufland #kmistri #masozavod #tymkaufland
Do roku 2030 společně snížíme provozní emise
Do roku 2030 společně snížíme provozní emise

Ochrana klimatu je pro nás zásadní téma! Proč? Protože právě udržitelnost je klíčovým prvkem budoucnosti celého světa. Díky vlastní klimatické strategii a stanovení konkrétních klimatických cílů podnikáme důležité kroky k ochraně klimatu. Soustředíme se proto na plynulé snižování emisí CO2 ve vlastních provozních činnostech i dodavatelském řetězci. Do roku 2030 je navíc našim cílem snížit ve srovnání s rokem 2019 provozní emise ve všech zemích o 80 %.

Emise skleníkových plynů snižujeme dlouhodobě:
✓ V prodejnách využíváme energeticky úsporné LED osvětlení.
✓ Rozšiřujeme postupně náš sortiment o klimaticky neutrální výrobky, umožníme zákazníkům aktivně přispívat k ochraně klimatu přímo při nákupu – u těchto produktů kompenzujeme emise vznikající při pěstování, výrobě, přepravě a likvidaci obalů a to prostřednictvím certifikovaných projektů na ochranu klimatu, které mají pozitivní nejen environmentální, ale i sociální dopad.
✓ Spolupracujeme s lokálními dodavateli a tím snižujeme uhlíkovou stopu při distribuci výrobků.
✓ Na parkovištích vybraných prodejen jsou pro zákazníky zdarma k dispozici dobíjecí stanice pro auta a elektrokola. Další tisíce tun skleníkových plynů šetříme společně díky propracovanému systému sběru a následné recyklaci obalových odpadů.

#Kaufland #rozhodujiciny #CSR
Solidarita je pro nás samozřejmostí.
Solidarita je pro nás samozřejmostí.

Proto jsme darovali částku 5 000 000 Kč na pomoc zasaženým obcím prostřednictvím Nadačního fondu Český rozhlas.

#Kaufland #rozhodujiciny
ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI ROČNÍHO TRAINEE PROGRAMU 🎓
ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI ROČNÍHO TRAINEE PROGRAMU 🎓

Tento týden se v pražském hotelu Pyramida sešli naši trainee z různých oblastí, aby odprezentovali za účasti svých vedoucích i našeho nejvyššího vedení své projekty, na kterých usilovně pracovali po dobu ročního programu.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim úspěšným kolegům: Veronika Bímová (účetnictví), Alena Brychtová (účetnictví), Petra Macků (logistika), Kristýna Körberová (marketing), Filip Shrbený (provoz) a Světlana Hrdá (provoz). Jste skvělí! 🥳

A co je vlastně trainee program?
Jedná se o roční program, který je ideální příležitostí pro šikovné mladé lidi, kteří nemají příliš mnoho zkušeností. Trainee program se nevymezuje pouze na jeden obor, můžeš se k nám přidat do oblasti logistiky, masozávodu, nákupu a mnoho dalšího. Během tohoto roku do detailu zjistíš, jak funguje celá firma, jak ve tvé cílové oblasti, tak na centrále, ale i v provozu.

Máš i ty chuť přijmout výzvu a přihlásit se k nám do trainee programu? ⬇️⬇️⬇️

https://lnkd.in/ejWm8CC

#Kaufland #trainee #tymkaufland